Hirurški sektor

Načelnik sektora je dr Vlado Krulj, specijalista opšte hirurgije

Sektor sačinjavaju sledeća odeljenja: