Javni oglasi za prijem u radni odnos

  • Медицинска сестра/техничар за потребе Службе психијатрије – 1 извршиоц
  • Спремача/спремачице просторија у којима се пружају здравствене услуге – 3 извршиоца на неодређено време
  • Сервирке/кафе куварице – 2 извршиоца на одређено време
  • Доктор медицине за потребе Пријемно тријажног одељења са ургентном медицином – 1 извршиоц

Медицинска сестра/техничар на осталим болничким одељењима – 3 извршиоца

Медицинска сестра/техничар на осталим болничким одељењима – 1 извршиоц за потребе Службе педијатрије

Медицинска сестра/техничар на инфективном одељењу – 1 извршиоц за потребе Службе инфектологије