Javni oglasi za prijem u radni odnos

 • Вишег радиолошког техничара у дијагностици – 1 извршилац, за потребе Службе нуклеарне медицине
 • Медицинске сестре/техничара на осталим болничким одељењима – 2 извршиoцa
 • 1 возач за потребе Службе за третман инфективног и другог медицинског отпада
  • Вишег радиолошког техничара у дијагностици – 1 извршилац, за потребе Службе нуклеарне медицине
  • Медицинске сестре/техничара на осталим болничким одељењима – 1 извршилац
  • Медицинске сестре/техничара у ургентним службама и реанимацији – 1 извршилац
  • Медицинске сестре/техничара у хемодијализи – 1 извршилац
  • Спремача/спремачице просторија у којима се пружају здравствене услуге – 1 извршилац
  • 6 мед сестрe/техничарa на осталим болничким одељењима
  • 2 сервирке
  • 1 спремач/спремачица
  • 1 возач за потребе Службе за третман инфективног и другог медицинског отпада

  Јавни оглас на одређено бр 1950 од 25.02.2022

  • 1 мед сестра/техничар на осталим болничким одељењима
  • 1 мед сестра/техничар у интензивној нези
  • 1 возач санитетског возила
  • 1 спремачица

  ЈАВНИ ОГЛАС бр 517 од 19 01 2022 на неодређено

  1 dipl pravnik

  ЈАВНИ ОГЛАС 15.12.2021 – на неодређено 

  1 доктор медицине за потребе Пријемно тријажног одељења са ургентном медицином