Hirurški sektor

Načelnik sektora je dr Vlado Krulj, specijalista opšte hirurgije Sektor sačinjavaju sledeća odeljenja: Odeljenje opšte hirurgije Odeljenje ortopedije sa traumatologijom Odeljenje urologije Odeljenje plastične hirurgije Očno odeljenje Otorinolaringološko odeljenje Regionalni… opširnije →