Internistički sektor

Internistički sektor, načelnik sektora Dr Miloš Milenković, specijalista interne medicine Sektor sačinjavaju sledeća odeljenja: Endokrinologija Kardiologija Gastroeneterologija Odelenje za lečenje infektivnih bolesti Pneumofiziologija Nefrologija sa odeljenjem za hemodijalizom Neurologija Onkologija… opširnije →