Internistički sektor

Internistički sektor, načelnik sektora Dr Miloš Milenković, specijalista interne medicine

Sektor sačinjavaju sledeća odeljenja: