Internistički sektor

Internistički sektor, načelnik sektora Dr Zoran Joksimović, specijalista interne medicine

Sektor sačinjavaju sledeća odeljenja: