Endokrinologija

NAZIV: Odeljenje endokrinologije i bolesti metabolizma

ŠEF ODSEKA-ODELJENJA: dr Jasminka Stojanović

GODINA OSNIVANJA: 1986.

Dana 22.12.1986. godine, odlukom ZC i SIZ-a zdravstvene zaštite Ćuprija, data je saglasnost i formiran je odsek za endokrinologiju bolesti metabolizma i dijabetes i nuklearnu medicinu. Isti je sadržao: stacionarni deo 25 postelja, dispanzer za endokrinologiju i dijabetes i laboratoriju za primenu radionuklida u medicini

KADARLekari specijalisti

  • Broj lekara: 4
  • Broj specijalista: 4

Medicinske sestre – tehničari

  • Broj medicinskih sestara – tehničara sa višom školom: 1
  • Broj mediciskih sestara – tehničara sa srednjom školom: 14

Broj bolesničkih postelja: 18

Godišnji broj b.o. dana: 7100

Broj lečenih pacijenata u stacionaru: 826

Broj specijalističkih pregleda: 10.300