Bolnica Ćuprija: - mail: admin@bolnicacuprija.com
Prva civilna bolnica u Pomoravlju, osnovana je u Ćupriji, davne 1881. godine, a okružna 1906. godine. U to vreme bila je najmodernija, kao što je i danas.

Izražavamo zahvalnost kompanijama, drugim pravnim licima i pojedincima koji su na bilo koji način olakšali dane lečenja u OB Ćuprija, brojnim donacijama i drugim oblicima pomoći pruženim u vreme borbe protiv KORONA virusa.

Kad pomoć dobijete u ovako teškim trenucima, od onih koji se i sami u istima nalaze, onda shvatite da stvarno postoje ljudi velikog srca.

Beskrajno vam hvala na vašoj humanosti.

Opšta bolnica Ćuprija

Aktuelno

Posete

Vreme posete na svim odeljenjima Opšte bolnice Ćuprija je svakog dana

od 14-16 časova.

Uz konsultaciju i odobrenje šefa službe ili dežurnog lekara moguće su posete po utvrđenim pravilima i van ovog vremena. Molimo vas da se pridržavate kućnog reda bolnice.

Za pacijente

Svaki naš pacijent treba da bude upoznat sa svojim obavezama i pravima prilikom dolaska u bolnicu, bilo radi pregleda, ili hospitalizacije. Pažljivo pročitajte sledeće članke:

Usluge

Zahvaljujući kvalitetnim kadrovima, odličnom opremljenošću i velikim zalaganjem našeg osoblja možemo Vam ponuditi čitav niz usluga i to: dijagnostiku, terapiju i operacije

Terapije  Dijagnostika  Operacije

Adminstrator, Opšta Bolnica Ćuprija

Adresa i telefon

Miodraga Novakovića broj 78

35230 Ćuprija

Republika Srbija

Telefoni:

Direktor: 035/8471-503

Centrala: 035/8470-775

Back to Top