I plus i minus

Jаčаnje nаcionаlnog odgovorа nа HIV/sidu decentrаlizаcijom ključnih zdrаvstvenih uslugа. Sidа (od fr. SIDA (Syndrome d’immunodéficience acquise); engl. AIDS (acquired immune deficiency syndrome) — sindrom stečene imunodeficijencije; u srpskom jeziku je… opširnije →