Kardiologija

NAZIV: Odeljenje kardiologije

ŠEF ODSEKA – ODELJENJA: dr Dragan Panić
glavna sestra: Sibinović Milica, vms

GODINA OSNIVANJA: 1977.

Koronarna jedinica u Ćupriji je osnovana 1977. godine sa 6 intenzivnih kreveta kao četvrta koronarna jedinica u Srbiji, koja kasnije prerasta u odelenje sa 25 postelja od kojih su šest kreveti intenzivne nege. Od tog vremena (1977) na odseku u sklopu ambulantnog rada uvodi se ehokardiografija među prvima u Srbiji. Danas kardiovaskularno odelenje bolnice u Ćupriji obuhvata: centar za funkcionalnu dijagnostiku i stacionarni deo.
Stacionarni deo se sastoji od 25 postelja, od kojih se šest nalaze u koronarnoj jedinici, dve u post koronarnoj jedinici, jedna u apartmanu, ostale postelje su smeštene u bolesničkim sobama sa najviše 3 kreveta u jednoj sobi. Koronarna jedinica je opremeljena aparatima po najnovijim svetskim standardima, koristi centralni dovod medicinskih gasova, konstanstni elektrokardiografski monitoring, kao i merenje centralnog venskog pritiska. Konstantni monitoring omogućen je korišćenjem dijagnostičkog pulta u koronarnoj jedinici. Sve postelje u koronarnoj jedinici obezbeđene su savremenim elektrokardiografima, merenjem saturacije kiseonika, centralnog venskog pritiska i defibrilatorima koji se koriste pri rešavanju malignih aritmija. Naša kardiološka služba od 2008 radi i kao pejsmejker centar, – vrše se procedure ugradnje, primene i praćenja modernih pejsmejker sistema.
Sektor funkcionalne dijagnostike, pored dnevne bolnice, obavlja kompletnu kardiološku neinvazivnu i poluinvazivnu dijagnostiku. Neinvazivna dijagnostika obuhvata: elektrokardiografija, test opterećenja-dinamska stres elektrokardiografija, transtorakalna i transezofagijalna ehokardigrafija , HOLTER EKG monitoring, spirometrija, kasni komorski potencijali, takođe u našoj ustanovi obavljamo farmakodinamski stres ehokkardiografski test dobutaminom, ili kombinacijom dobutamina i atropina.

KADAR

Lekari specijalisti

 • Broj lekara:
 • Broj specijalista:

Medicinske sestre – tehničari

 • Broj medicinskih sestara – tehničara sa višom školom:
 • Broj mediciskih sestara – tehničara sa srednjom školom:

Broj bolesničkih postelja:

Godišnji broj b.o. dana:

Broj lečenih pacijenata u stacionaru:

Broj specijalističkih pregleda:

DIJAGNOSTIČKE USLUGE:

 • Holter monitoring
 • Dopller ehokardiografija srca i krvnih sudova
 • Treadmile exercise test
 • Holter monitoring 24-dinamička elektrokardiografija
 • Kolor Doppler tehnika pregleda krvnih sudova
 • Transezofagejalna ehokardiografija
 • Stres ehokardiografija
 • Kasni komorski potencijali