Odsek dečije hirurgije

NAZIV: Odsek dečje hirurgije

ŠEF ODSEKA-ODELJENJA: Dr Aleksandar Ilijev

GODINA OSNIVANJA: 1990.
KADAR

Lekari specijalisti

  • Broj lekara: 2
  • Broj specijalista: 2

Medicinske sestre – tehničari

  • Broj medicinskih sestara – tehničara sa višom školom: 1
  • Broj mediciskih sestara – tehničara sa srednjom školom:

Broj bolesničkih postelja: 6

Godišnji broj b.o. dana: 666

Broj lečenih pacijenata u stacionaru: 236

Broj specijalističkih pregleda: 2959