Urađena radikalna operacija mokraćne bešike

U našoj bolnici je u saradnji sa Prim. Dr Božom Vavićem šefom urologije KBC “Zvezdara“ urađena prva radikalna operacija mokraćne bešike. Radikalna cistektomia sa ileokonduitom predstavlja jednu od najkomplikovanijih urololoških operacija, i vrši se kod malignih oboljenja mokraćne bešike. Saradnja naše ustanove i eminentnih imena srpske urologije nastaviće se i u daljoj praksi, čime se postiže izvođenje vrhunskih medicinskih intervencija u Opštoj bolnici Ćuprija.