Osnovan centar za kontinuiranu edukaciju

Na kolegijumu šefova i načelnika službi Opšte bolnice Ćuprija održanom dana 28.07.2009.godine, doneta je odluka o formiranju Centra za kontinuiranu medicinsku edukaciju Opšte bolnice Ćuprija. U stručni tim za izradu Programa kontinuirane medicinske edukacije izabrani su:

koordinator stručnog tima

Mr sci. dr Momir Jovanović – specijalista neurohirurg

Članovi stručnog tima

  1. Dr sci med Dušica Banković – Lazarević – specijalista socijalne medicine
  2. Mr sci med Slađana Ilić – specijalista dermatovenerolog
  3. Dr Zoran Joksimović – specijalista interne medicine
  4. Dr Ljubiša Ristić – specijalista opšte hirurgije
  5. Dr Dragan Radić – specijalista rendgenolog
  6. Dr Dušica Živanović – specijalista medicinske genetike