Služba nuklearne medicine

Šef odeljenja: Tasić Zoran

DIJAGNOSTIČKE USLUGE:

 • Određivanje trijotironina (TT3)
 • Određivanje tiroksina (RIA)
 • TSH – tireotropni hormon RIA
 • Određivanje titra tiredglabolunskih antitela (RIA)
 • Slobodni T4 (FT4) – RIA
 • Slobodni T3 (FT3) – RIA
 • Određivanje folikulostimulirajućeg hormona (FSH) – RIA
 • LH – RIA metoda
 • Progesteron RIA
 • Prolaktin u serumu (RIA) LTH
 • Određivanje estradiola (RIA)
 • Testosteron RIA
 • C-peptid RIA
 • Kalcitonin
 • Određivanje paratireoidnog hormona (RIA)
 • Radiorenografija sa 131 hipuranom
 • Scintigrafija štitne žlezde pomoću radioaktivnog TC 99 M
 • Test fiksacije 131 J
 • Scintigrafija bubrega gama kamerom sa DTPA 99 MTC
 • Scintigrafija bubrega gama kamerom sa DMS 99 MTC1
 • Scintigrafija kostiju pomoću gama kamere i računara
 • Scintigrafija jetre gama kamerom sa radiokoloidom
 • Perfuziona scintigrafija pluža (sa MMA i GH) obeleženim sa 99 MTC
 • Scintigrafija pljuvačnih žlezda gama kamerom sa TC 99 per tehnetatom
 • Sekvencijalna scintigrafija jetre-pul krvi
 • Scintigrafija celog tela J-131
 • Autoantitela protiv TSH receptora (RR)
 • Tireoglobulin (RIA)
 • Detekcija gastrointestinalnog krvarenja (99 MTC-ER)
 • TPO

TERAPIJSKE USLUGE:

 • Lečenje hipertireoze radioaktivnim jodom J-131
 • Terapijska primena 131-J kod pacijenata sa karcinom tiroideje