Služba anesteziologije sa reanimacijom

NAZIV: Služba anesteziologije sa reanimatologijom

ŠEF ODELJENJA – ODSEKA: Dr Nenad Mladenović specijalista anestezije sa reanimacijom

GODINA OSNIVANJA: 1977.

Do osnivanja službe operativne grane su funkcionisale tako što su glavni tehničari odeljenja vodili anesteziju.Kada je Dr Ljiljana Milanović završila specijalizaciju februara 1977. godine služba je objedinjena, sa njom na čelu kao šefom službe. Prateći razvoj hirurških službi, služba anestezije bolnice u Ćupriji je planskim edukacijama kadrova prerasla u jednu od najbolje organizovanih u Srbiji.

Služba anestezije danas Napretkom medicinske tehnike, i konstantnim obrazovanjem kadrova, služba anestezije naše bolnice danas obavlja najsloženije anesteziološke procedure. Postoji konstantna pokrivenost svih operacionih sala u bolnici, vrše se opšte, spinalne, epiduralne, regionalne anestezije uz primenu najsavremenijih aparata i medikamenata.  Operativne grane koje su pokrivene anesteziološkim procedurama : opšta hirurgija, vaskularna hirurgija, neurohirurgija, pedijatrijska hirurgija, ortopedija-traumatologija, urologija, ginekologija, otorinolaringologija, maksilofacijalna hirurgija, očna hirurgija, plastična-rekonstruktivna hirurgija.Obezbeđeno je i dvadesetčetvoročasovno prisustvo anesteziološke ekipe u Jedinici intenzivne nege i reanimacije. U saradnji sa lekarima ginekološkog sektora obavljamo i izvođenje “BEZBOLNOG POROАAJA“ u periduralnoj anesteziji.U operacionim salama koriste se najsavremeniji aparati za anesteziju proizvodnje DRAGER MEDICAL.U našoj ustanovi, na ginekološko akušerskom odeljenju, i vrši se operativni porođaj bebe CARSKI REZ bez uspavljivanja porodilje. Kombinovanjem savremenih tehnika anestezije i anestetika nove generacije, naši anesteziolozi omoguđavaju majkama kojima se radi CARSKI REZ da vide i čuju svoju bebu neposredno nakon vađenja iz stomaka. Podrazumeva se da je operacija apsolutno bezbolna i uz održavanje maksimalnog mogućeg komfora za majku…