Četiri postupka javne nabavke

Opšta bolnica Ćuprija je pokrenula 4 postupka javne nabavke, i to nabavke:
1. neregistrovanih lekova sa liste “D“ Prilog
2. opreme za KOR biopsiju (ponovljeni postupak)
3. dva kolonoskopska štapa (ponovljeni postupak)
4. Izvođanje radova u cilju adaptacije, rekontrukcije i privođenja nameni  prostora za palijativno zbrinjavanje

Potrebna dokumentacija

Lekovi sa „D“ liste KOR Biopsija 2 kolonoskopska štapa Pros.za palijat. zbrinj.
Poziv 1 Poziv 2  Poziv 3 Poziv 4
Dokument 1 Dokument 2 Dokument 3 Dokument 4

Izmena konkursne dokumentacije i produženje roka za podnošenje ponuda za stavku 3 (dva kolonoskopska štapa)

Izmena konkursne dokumentacije                     Produženje roka za podnošenje ponuda

U postupku javne nabavke dva kolonoskopska štapa ponovo je promenjena konkursna dokumentacija i poziv, a u skladu sa tim i produžen rok za dostavu ponuda.

Poziv sa izmenom       Obavestenje o produzenju roka ponudjačima      Izmena konkursne dokumentacije