Odeljenje opšte hirurgije

NAZIV: Služba opšte hirurgije

ŠEF ODSEKA-ODELJENJA: dr Milan Vojvodić

GODINA OSNIVANJA: 1920.

Počeci savremenog hirurškog rada, za ondašne vreme, veruju se za dolazak Dr V. gastroskopija_web.jpgLazarevića, 1938. godine, ujedno i prvog šefa hirurškog odeljenja. U daljem periodu,prateći razvoj moderne hirurgije,razvija se i naša hirurška služba, čemu svoj nemerljiv doprinos daju Dr Jovan Lazarević i Dr Hristo Iliev. U okviru opšte hirurgije, krajem osamdesetih godina, počinje se sa razvojem i formiranjem sledećih odelenja: dečija hirurgija, neurohirurgija, plastična i rekonstruktivna, maksilofacijalna i kao najmlađa, vaskularna hirurgija. Iz ovoga sledi jasan zaključak o širokom dijapazonu hirurških delatnosti u zbrinjavanju  bolesnih i povređenih.

Pored ovih novih, usko specijalizovanih hirurških grana, prisutan je intenzivan razvoj opšte hirurgije, naročito u zadnjih 20 god. To se pre svega odnosi na onkološksala_za_endoskopiju.jpgu hirurgiju, poštujući savremene  principe

onkološke hirurgije (hirurgija želuca, kolorektalna hirurgija, hirurgija dojke i štitne žlezde, jetre). Naravno, sve ovo moguće je uz primenu savremene anestezije sa postojanjem jedinice za intenzivnu negu kao i službe patohistologije, uz razvoj ehosonografske i rendgen CT dijagnostike , kao i laboratorijske dijagnostike.

Poseban deo pripada lečenju i hitnom zbrinjavanju traumatoloških stanja pa čak i u više navrata uspešno saniranih  ubodnih rana srčanog mišića.

Formiranje odseka za dečiju a naročito vaskularnu hirurgiju, daju poseban značaj i ugled našoj bolnici.

Zadnjih 6 godina se posebno razvila laparoskopska hirurgija kao i upotreba staplera u u kolorektalnoj hirurgiji i rešavanje kila polipropilenskim mrežicama. Upotrebhirurgija_salter.jpga savremenih aparata „ ultra  cision“ u abdominalnoj hirurgiji i hirurgiji  štitne žlezde, omogućuje lakši i brži rad hirurga.

Od 2008 god pri opštoj hirurgiji se koristi savremni aparat za endoskopsku dijagnostiku (gastroskopija i kolonoskopija).

U cilju uvođenja novih metoda u hirurškom lečenju malignoma dojki a imajući u vidu naše višedecenijsko iskustvo kao i primat u odnosu na okolne hirurške centre u regionu, u pripremi je i uvođenje nuklearno hirurških metoda za tzv. poštedno hirurško lečenje tumora dojke tj. potpunu evakuaciju limfnih žlezdi (limfni nodus stražar-SLN) pre i u toku operacije.

Za dalji razvoj naše hirurške službe, potrebno je redovno praćenje i usavršavanje novih hirurških tehnika pa je tako u pripremi usvajanje novih laparoskopskih intervencija.

Iz napred navedenog tj. dijapazonom naših usluga, jasno je da smo vodeća hirururška služba u ovom regionu.

KADAR

Lekari specijalisti

  • Broj lekara:12
  • Broj specijalista:12

Medicinske sestre – tehničari

  • Broj medicinskih sestara – tehničara sa višom školom:3
  • Broj mediciskih sestara – tehničara sa srednjom školom:18

Broj bolesničkih postelja:40

Godišnji broj b.o. dana:

Broj lečenih pacijenata u stacionaru:

Broj specijalističkih pregleda:

TERAPIJSKE USLUGE:

  • Drenaža grudnog koša