Kabinet za ultrazvuk

NAZIV: Kabinet za ultrazvučnu dijagnostiku

ŠEF ODSEKA – ODELJENJA: Dr Svetlana Gajić

GODINA OSNIVANJA: 1988.

Osnovana 1988. godine kao Centar ultrazvučne dijagnostike OOUR – a bolničke medicinske službe “Bolnica Medicinskog centra” Srednje Pomoravlje. U pomenutom centru radili su preglede specijalisti različitih specijalnosti. Od 1999. godine u odseku rade stalno 2 lekara sub. specijalista u kliničkoj medicini u 2 smene u I kabinetu i drugi specijalisti različitih tj. drugih specijalnosti u II kabinetu po datim terminima.
Služba je osnovana 17.09.1999. s obzirom na postojeći kadar u skladu sa zakonom i uredbom od strane Ministarstva zdravlja kao i pravilnikom o statutu OJ Bolnica. Od osnivanja službe šef ultra zvuka je Dr Svetlana Gajić.
Odsek supspecijalistički raspolaže sa sledećim kadrom:
-2 doktora supspecijalista ultrazvuka: Dr Svetlana Buljanović Gajić (šef odseka) i Dr Zoran Zarić
-6 medicinskih sestara/tehničara: Suzana Sibinović VMT opšteg smera (glavna sestra), Mirjana Mraović, Žaklina Matić, Silvija Vuković, Nenad Simpraga i Radica Pavlović.
Odsek ultrazvuka radi u dve smene u skladu organizacionog dela ultrazvuka što je u skladu sa pojedinačnim kolektivnim ugovorom OJ Bolnice Ćuprija kao i u skladu sa statutom ove ustanove. Na odseku UZ rade još 22 lekara različitih specijalnosti koji obavljaju UZ preglede u okviru svojih specijalnosti po dogovorenim terminima. UZ pregledi se zakazuju u skladu sa zakonskim propisima i pravilima koji su naznačeni od strane Ministarstva zdravlja i direktora OJ Bolnice.
Odsek  UZ raspolaže sa dva kabineta od kojih prvi raspolaže sa dva kolor dopler aparata Logic 5 pro  gde se obavljaju kompletni UZ pregledi. U drugom kabinetu se takođe obavljaju svi pregledi osim,  dopler dijagnostike.