Javna nabavka: Sredstva za dezinfekciju | MJN 35/2019

Obavestenje o zakljucenom ugovoru – Partija 7

Obavestenje o zakljucenim ugovorima

Obavestenje o podnetom zahtevu za zastitu prava

Odluka o dodeli ugovora

Dodatno pojasnjenje

Konkursna dokumentacija

Poziv

Prilog br. 8, 9