Javna nabavka: Materijal za tekuće održavanje | MJN 6/2020

Obavestenje o zakljucenim okvirnim sporazumima

Odluka o zakljucenju okvirnog sporazuma

Dodatno pojasnjenje1

Konkursna dokumentacija – Materijal za tekuce održavanje

Poziv

Prilog 8 i 9