Dijagnostičke usluge

NEUROLOGIJA

 • EEG u dnevnom spavanju
 • EEG sa posebnim programom – montaža
 • EEG sa hiperventilacijom
 • EEG sa testom fuzije treperave svetlosti
 • EMG mišića lica
 • Elektromiografija trupa i ekstremiteta
 • EEG sa posebnim programom – montaža sa HV i FFS
 • Ispitivanje donjih ekstremiteta
 • Ispitivanje gornjih ekstremiteta
 • Ispitivanje provodljivosti živaca i mišića
 • ISPITIVANJE MOŽDANIH ŽIVACA

GASTOENTEROLOGIJA

 • Fibergastroskopija
 • Kolonoskopija-fiberkolonoskopija

KARDIOLOGIJA

 • Holter monitoring
 • Dopller ehokardiografija srca i krvnih sudova
 • Treadmile exercise test
 • Holter monitoring 24-dinamička elektrokardiografija
 • Kolor Doppler tehnika pregleda krvnih sudova
 • Transezofagejalna ehokardiografija
 • Stres ehokardiografija
 • Kasni komorski potencijali

UROLOGIJA

 • Eksplorativna cistoskopija kod žena sa probom na stres inkotinenciju
 • Cistoskopija u anesteziji
 • Eksplorativna cistoskopija kod žena
 • Eksplorativna cistoskopija kod muškaraca

NEUROHIRURGIJA

 • Dijagnostička lumbalna punkcija

PNEUMOFTIZIOLOGIJA

 • Spirometrijska ispitivanja (sa ili bez hemodinamskim )

NUKLEARNA MEDICINA

 • Određivanje trijotironina (TT3)
 • Određivanje tiroksina (RIA)
 • TSH – tireotropni hormon RIA
 • Određivanje titra tiredglabolunskih antitela (RIA)
 • Slobodni T4 (FT4) – RIA
 • Slobodni T3 (FT3) – RIA
 • Određivanje folikulostimulirajućeg hormona (FSH) – RIA
 • LH – RIA metoda
 • Progesteron RIA
 • Prolaktin u serumu (RIA) LTH
 • Određivanje estradiola (RIA)
 • Testosteron RIA
 • C-peptid RIA
 • Kalcitonin
 • Određivanje paratireoidnog hormona (RIA)
 • Radiorenografija sa 131 hipuranom
 • Scintigrafija štitne žlezde pomoću radioaktivnog TC 99 M
 • Test fiksacije 131 J
 • Scintigrafija bubrega gama kamerom sa DTPA 99 MTC
 • Scintigrafija bubrega gama kamerom sa DMS 99 MTC1
 • Scintigrafija kostiju pomoću gama kamere i računara
 • Scintigrafija jetre gama kamerom sa radiokoloidom
 • Perfuziona scintigrafija pluća (sa MMA i GH) obeleženim sa 99 MTC
 • Scintigrafija pljuvačnih žlezda gama kamerom sa TC 99 per tehnetatom
 • Sekvencijalna scintigrafija jetre-pul krvi
 • Scintigrafija celog tela J-131
 • Autoantitela protiv TSH receptora (RR)
 • Tireoglobulin (RIA)
 • Detekcija gastrointestinalnog krvarenja (99 MTC-ER)
 • TPO

OTORINOLARINGOLOGIJA

 • Audimetrijsko ispitivanje sluha
 • Otomikroskopija
 • Naknadni fizikalni pregled audiologa (otomikroskopija,  epifaringologija i dr.)
 • Laringo-hipofaringoskopija direktna (eksploracija sa biopsijom i ekscizijom tumora)
 • Laringomikroskopija eksplorativna sa uzimanjem isečka ekscizijom sluznica ili polipa ili tumora
 • Biopsija mekih tkiva

OFTALMOLOGIJA

 • Ultrazvučni pregled u oftalmologiji

SUDSKA MEDICINA

 • Veštačnje na osnovu medicinske dokumentacije sa pregledom stranke
 • Veštačenje na osnovu medicinske dokumen.bez pregleda stranke
 • Obdukcija