Sektor službi za dijagnostiku i podršku

Sektor službi za podršku, načelnik dr Tijana Jončić, specijalista anesteziologije sa reanimatologijom

Sektor sačinjavaju sledeće službe: