Centar za rehabilitaciju

 

Šef službe Dr Mladenović Gordana

Ujedinjene nacije su 1959 godine u Srbiji finansirale izgradnju pet centara za rehabilitaciju za potrebe rehabilitacije invalida iz drugog svetskog rata. Jedan od njih je bio i naš centar u Cupriji, kapaciteta 65 kreveta. U početku je u ovom odeljenju radilo više službi istovremeno:

 • dežurna služba,
 • očna ambulanta,
 • gipsarnica,

da bi 1965 postala čista rehabilitacija. Odeljenje je imalo terapeutski deo sa parafino terapijom, elektro terapijom, bazenom i salom za kinezi i radnu terapijou. Osnivač centra za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju bio je Dr Milorad Milenković, jedan od prvih pet fizijatara u Srbiji koji su položili specijalistički ispit iz fizijatrije

          centar_sala      Na odeljenju su se rehabilitovali bolesnici postraumatskih, neuroloških i post infarktnih stanja, kao i stanja posle amputacija gornjih i donjih ekstremiteta. Danas je ovo odeljenje registrovano kao služba za produženu negu i lečenje sa rehabilitacijom. U svom sastavu ima ambulantni i deo za ležeće bolesnike. Kapacitet službe je 40 kreveta koji su raspoređeni u šest soba. U službi radi pet lekara, četiri fizijatra i jedan reumatolog. U bolničkom delu radi 14 sestara, a u delu koji obuhvata fizikalnu medicinu i rehabilitaciju 20 fizioterapeuta, uglavnom sa višom školom i jedan maser. Služba poseduje i radnu terapiju u kojoj rade dva viša radna terapeuta. Služba je potpomognuta radom pomoćnog osloblja, nemedicinskog obrazovanja. Ambulanta radi radnim danima, u dve smene.

                Pored pregleda odrasle populacije, ambulntno se kontrolišu, leče i prate deformiteti kod dece, kao i rano otkrivanje poremećaja centralne motorne koordinacije.

centar_sto

                Na odeljenju se rehabilituju oboleli nakon svih bolesti i stanja u kojima je rehabilitacija potrebna, uglavnom neurološka, reumatološka, postraumatska stanja i stanja nakon amputacije pojedinih ekstremiteta.

Deo za fizikalnu medicinu pruža usluge sledeće vrste:

 • parafino terapiju
 • elektro terapiju koja obuhvata galvansku struju,
 • interferentne struje samostalno i u kombinaciji sa vakumom, diadinamske struje,
 • kratkotalasnu dijatermiju,
 • ultrazvučnu terapiju,
 • TENS i stimulaciju eksponencijanim i interferentnim strujama
 • magneto terapiju
 • foto terapiju – laser terapiju,
 • terapiju infracrvenim i ultraljubičastim zracima
 • kinezi terapiju
 • radnu terapiju

Služba je dobila aparat ekstenziomat najnovije generacije u cilju unapređenja lečenja obolelih od cervikalnog, lumbalnog sindroma, cervikobrahialgia, lumboishialgia i discus hernia. Služba u svom sastavu ima i hidro blok koji na žalost trenutno nije u funkciji. Želja svih nas koji radimo u ovoj službi je da se hidro blok renovira i stavi u funkciju. Na taj način bi naši korisnici imali pun obim usluga koju pruža ova služba.

 

                Deo u kome se leče ležeći bolesnici je neprestano popunjen jer pokriva lečenje bolesnika iz čitavog regiona. Šesnaest kreveta zauzimaju nepokretni i slabo pokretni bolesnici, u ostalim su pokretni. Na   njemu naporno i požrtvovano rade na sprovođenju nege, lečenja i dijagnostike medicinske sestre i tehničari ove službe.

{multithumb}