Operacije

 GINEKOLOGIJA I AKUŠERSTVO

 • Totalna abdominalna histerektomija sa obostranom andeksetomijom
 • Evakuaciona kiretaža kod missed abortion
 • Eksplorativna kiretaža grlića i tela materice
 • Reviziona kiretaža (posle pobačaja)
 • Operacija ekstrauterinog graviditeta
 • Veštački prekid trudnoće od 10 do 14 nedelja iz nemedicinskih razloga
 • Adnekstomija – obostrana
 • Instrumentalna revizija materične duplje
 • Manuelna revizija materične duplje zbog defektne posteljice
 • Sutura episiotomije sa revizijom cerviksa
 • Odstranjivanje polipa iz kanala grlića materice i eksplorativna kiretaža
 • Ekstrakcija intrauterinog uloška sa eksplorativnom kiretažom
 • Zbrinjavanje rupture međice II i III stepena
 • Porođaj završen vakum ekstrakciom
 • Biopsija
 • Porođaj završen carskim rezom
 • Porođaj
 • Konizacija, parcijalna amputacija grlića
 • Veštački prekid trudnoće do 10 nedelja iz nemedicinskih razloga
 • Miomektomija
 • Odstranjivanje miomatoznog čvora koji se rađa i ekplorativna kiretaža
 • Serklaža
 • Prednja vaginalna plastika
 • Zadnja vaginalna plastika
 • Konzervativno lečenje rupture eksternzorne tetive
 • Ruptura grlića materice – sutura
 • Aplikacija intrauterinog uloška
 • Instrumentalna revizija materične duplje
 • Ekstirpacija ovarijalne ciste
 • Rekiretaža
 • Ekscizija tumora do 2 cm
 • Skidanje konaca
 • Punkcija Douglasovog prostora
 • Relaparotomija
 • Incizija empijema Bartholinove žlezde sa drenažom
 • SEKUNDARNI ŠAV KOŽE
 • Deserklaža
 • Vaginalna histerektomija
 • Abrazija kondiloma vulve i vagine
 • Perianalni apsces – drenaža
 • Eksplorativna laparotomija
 • Ekstirpacija tumora na vulvi
 • Adnekstomija – jednostrana
 • Ekstirpacija intraligamentralne ciste – tumora
 • Veštački prekid trudnoće do 10 nedelja iz nemedicinskih razloga u opštoj anesteziji


 UROLOGIJA 1

 • Prostata, prostatektomija
 • Mokraćna bešika elektroresekcija tumora transuretralnim putem
 • Ovojnice testisa, operacija hidroc.
 • Bubreg – nefroktomija
 • Ureter – ureterolitotomija sekundarna
 • Uklještenje kile bez resekcije creva
 • Penis – cirkucizija
 • Mokraćna bešika – litotripsija pomoću litotriptora za mehaničko drobljenje kamena
 • Frenulotomija
 • Biopsija prostate transperinealno
 • Ablatio Xystab epididimis
 • Mokraćna bešika – cistolitotomija
 • Semicastratio PP neo testis
 • Prostata, resekcija prostate transureternim putem u maugn.
 • Eksplorativna cistoskopija kod muškaraca
 • Penis – biopsija
 • Testis – biopsija kroz inciziju skrotuma
 • Torsio hidatide morgani
 • Uretra – meatomija sa spoljaš.orificijuma  u muškaraca
 • Tunalizacija uretre zbog stenoze
 • Mokraćna bešika – ekstrak.stranog tela endoskopskim putem
 • Ekscizija tumora preko 5 cm
 • Penis – amputacija parcijalna
 • Uretra – operacija u stres inkon. u žena init. teflom paste kod stres inkontinacije
 • Sondaža bubrega
 • Skroktum incizija apcesa
 • Mokraćna bešika – cistotomija supra pubična pon troakara
 • Uretra – elektrokoagulacija polipa
 • Mokraćna bešika  ilektroresekcija vrata kod njegove skleroze transuretalnim putem
 • Testis – orhdeodictomija obostrana
 • Eksplorativna laparotomija

 UROLOGIJA 2

 • Dilatacija uretre (teza)
 • Ekstrakcija stranog tela sa površine
 • Bubreg pijelolitotomija
 • Funikulus spermatikus operacija, funkulocele ili sperm.
 • Mokraćna bešika elektroresekcija tumora transuretralnim putem
 • Funikulus spermatikus operacija, varicocele
 • Skroktum ekstrakcija ateroma
 • IMPLANTATIO TVT POLYPROPYLEN TAPE
 • LITHOTRIPSIO CUM LITHOCLAT (calculi v urinariae)
 • LITHOTRIPSIO CUM LITHOCLAT (calculi v uretheris)
 • Cystektomia parcialis
 • Ekstrakcija stranog tela sa površine
 • Ovojnice testisa, operacija hidroc.
 • Nefroureterektomija
 • Promena katetera i ispiranje mokraćne bešike
 • Prostata, resekcija prostate transureternim putem u maugn.
 • Biopsija limfnih žlezda
 • Primarna obrada rane -srednja
 • Parafimoza – dorzalna incizija
 • Mokraćna bešika – plastika vrata V_V plastika
 • Eksplorativna cistoskopija kod žena
 • Biopsija mokraćne bešike
 • Mokraćna bešika – ablacija  tu  per cistostomijom
 • Tur neo prostatae
 • Condilomata acuminata ekt
 • Cysta paraurethralis
 • Biopsija prostate ultrazvuk
 • Tamponada bešike Revisio
 • URAT 1
 • SEKUNDARNI ŠAV KOŽE
 • Incizija prepucijuma
 • Testis – detorzija, operativna torzikalnog testisa
 • Drenaža peritorealnih apscesa
 • Povrede testisa
 • Uretroskopija sa ekstrakcijom kamena
 • Stent „Jy“


OPEKOTINE

 • Primarna obrada opekotine lica I stepena
 • Primarna obrada opekotine lica II stepena
 • Primarna obrada opekotina šake ili stopala I stepena
 • Primarna obrada opekotina šake ili stopala II i III stepena
 • Primarna obrada opekotine II stepena, I i III stepena do 5%
 • Primarna obrada opekotine II stepena, 5-10%
 • Primarna obrada opekotina I stepena,10-20%
 • Primarna obrada opekotina II stepena,10-20%
 • Primarna obrada opekotina I stepena 30-40%
 • Primarna obrada opekotina II stepena 30-40%
 • Primarna obrada opekotina II i III stepena 50%
 • Sekundarna obrada opekotina II i III stepena 5%
 • Sekundarna obrada opekotina II i III stepena 5-10%
 • Sekundarna obrada opekotina II i III stepena 10-20%
 • Sekundarna obrada opekotina II i III stepena 20-30%
 • Sekundarna obrada opekotina II i III stepena 30-40%
 • Sekundarna obrada opekotina II i III stepena 50%
 • Primarna obrada opekotina II stepena 20-30%
 • Transplantanat ablacija slobodnog transplantata kože sec.Tirš Blair – manji
 • Pokrivanje sekundarnih defekata slobodnim kožnim transplatatima – manji
 • Primarna ili odložena ekscizija opekotinske rane po Jacksonu 10-20%
 • Primarna ili odložena ekscizija opekotinske rane po Jacksonu 5-10%
 • Transplantanat ablacija slobodnog transplantata kože sec.Tirš Blair – veći
 • Pokrivanje sekundarnih defekata slobodnim kožnim transplatatima – srednji
 • Primarna ili odložena ekscizija opekotinske rane po Jacksonu -5%
 • Primarna obrada rane -velika

 ORTOPEDIJA

 • Rameni zglob –  repozicija manuelna kod iščašenja
 • Femur – osteosinteza preloma trohanternog masiva
 • Aplikacija originalnog spoljašnjeg fiksatora kod preloma podkolenice
 • Femur – osteosinteza dijafize pločicom zavrtnjima
 • Tibija osteosinteze proksimalnog dela sa rekon. zglobne površ. uz meniscektomiju i rek. ligament. mišića
 • Kost – odstranjivanje metalnih elemenata
 • Podkolenica -osteosinteza oba maleolusa
 • Sutura ekstenozornih ili fleksornih tetiva
 • Radijus – osteosinteza distalnih dela
 • Kuk parcijalne endoproteza tipa (austinmoore)
 • Totalna proteza kuka i kolena
 • Koleno – fiksacija slobodnih tela kod osteohondrita
 • Patela – patelektomija totalna
 • Ekstirpacija tumora iz mekih tkiva sa direktnom suturom – manji
 • Operativni zahvati na mekim tkivima stopala
 • Repozicija i fiksacija dve i više preloma metakarpalnih
 • Amputacija reamputacija
 • Podkolenica -osteosinteza kod trimaeloarnog preloma
 • Mišić – sutura sveže rupture
 • Stopalo -oper. zahvati na ostalim kostima tarzalnog dela metatarzalnim kostima i kostima prstiju stopala
 • Femur – korektivna ostetomija vrata
 • Tetiva – reparacija rupture i ahilove tetive
 • Stopalo – reparacija kod hallus valgusa teotomija
 • Burza – ekstirpacija
 • Kutana frakcija kod preloma ili displazije
 • Sternoklavikularni zglob repozicija i fiksacija
 • Ekstrakcija stranog tela sa površine
 • Otvaranje drugih tunela na podlaktici
 • Rameni zglob operacija kod hebitualne liksacije
 • Tetiva – operativni zahvati na tetivama,omotačima, estripacija higroma
 • Humerus – korektivna osteotomija sa fiksakcijom
 • Ulna – osterosinteza olekrenona
 • Tibija -ili femur epifiziodeza
 • Burza – incizija i drenaža zagnojene burze
 • Skočni zglob artrodeza

 VASKULARNA HIRURGIJA

 • Dezobstrukcija i trombektomija perifernih arterija
 • Artericijalna A-V fistule (za dijalizu)
 • Amputacija potkolenice
 • Amputacija prstiju stopala
 • Reoperacija na perifernim arterijama (reokluzije, pseodo aneurizme, fistule, infekcije i sl.)
 • Rekonstruktivne operacije na perifernim arterijama (bypass, interpositio graft A-V Šant)
 • Kateterizacija butne arterije (perfuzija)
 • Povrede velikih vena – ligura sutura
 • Ekstirpacija tumora iz mekih tkiva sa direktnom suturom -veći
 • Sekundarni variksi (ligatura) sekcija perforativnih vena
 • Povreda arterija ulnarnis. radialis – sutura
 • Primarna obrada rane -velika
 • Jednostavne spoljašnje kile – jednostrane
 • Velike amputacije – krvni sudovi
 • Embolija (tromoza) embolektomija
 • Eksploracija butne,zatkolene kruralne arterije

 

 DEČJA HIRURGIJA

 • Apendektomija – jednostavna
 • Jednostavne spoljašnje kile – jednostrane
 • Testis – detorzija, operativna torzikalnog testisa
 • Orhiodpeksio unilateralis recidiv
 • Uretra – operativna korekcija koronarne subkoronarne distalne hipospadije
 • Cistoskopija u anesteziji
 • Bubreg stenoza UPS PATCH plastika
 • Hirurško lečenje nokata sa ekscizijom matriksa
 • Jezik plastika Z frenuluma jezika
 • Jednostavne povrede jetre i pankeasa-sutura
 • Primarna obrada rane -srednja
 • Ekstirpacija tumora iz mekih tkiva sa direktnom suturom -veći
 • Pilonidalni sinus – jednostavan
 • Primarna obrada rane -velika
 • Revizija prstiju kod anomalija šake (sindaktilija i ektrosindaktalija)
 • Penis – cirkucizija
 • Testis – varikocela OP radi sec. Ivanišević SEU SEC Paloma
 • DRENAŽA TRBUŠNE DUPLJE
 • Cystis capitis epididimis
 • Hemoroidi-operacija po Milligan – Morgan-u i dr.
 • Vađenje stranog tela – površno
 • Skidanje obolelog nokta i previjanje, hirurško lečenje uraslog nokta

 MAKSILOFACIJALNA HIRURGIJA 1

 • Cista dentogena – ekstir cista do 3 zuba uz resekciju korena i punjenje kanala
 • Osteomielitis vilice hronični sekvestrotomia
 • Oboljenje maksil – sinusa operacija kroz prednji zid caldvel luc
 • Hemostaza posle ekstrakcije zuba hirurškim putem
 • Cista izvodnih kanala pljuvačnih žlezda – ekstirpacija
 • Incizija i drenaža na licu
 • Zatvorena repozicija svežih povreda nosa
 • Oboljenje maksil.sinusa zatvaranje antrooralne komunikacije bez operacije sinusa
 • Hirurško zbrinjavanje preloma jagodične kosti i luka bez osteosinteze
 • Primarna obrada rane -manja
 • Primarna obrada rane -velika
 • Blokada kod neuralgije
 • Radikalna ekscizija malignog tumora kože primarnom plastikom
 • Ekstirpacija tumora iz mekih tkiva sa direktnom suturom -veći
 • Usna plastika V
 • Primarna obrada rane -srednja
 • Odstranjivanje kalkulusa iz izvornog kanala pljuvačne žlezde
 • Intraoralna incizija apscesa
 • Hirurško lečenje preloma gornje vilice
 • Usna plastika Z usne ili usnog ugla
 • Usna resekcija malignog tumora usne bez primarne rekonstrukcije
 • Fistula – Salivarna ekstirpacija
 • Osteomielitis vilice hronični sekvestrotomia
 • Režanj – istanjivanje režnjeva
 • Hemostaza epistaksa, kauterizacija prednjom tamponadom
 • Korekcija otapostaze
 • Tumori oralne sluzokože malijekstirpacija bez odstranjenja reg.limfne žlezde
 • Rekonstrukcija  kapka 1/3
 • Korekcija facijalne paralize
 • Obrada anvulzivne rane manje
 • Obrada anvulzivne rane srednje
 • Obrada anvulzivne rane veće
 • Hirurško vađenje zaostalih korenova višekorenih zuba

 MAKSILOFACIJALNA HIRURGIJA 2

 • Hirurško vađenje korena jednokorenih zuba
 • Poremećaji u izbijanju zuba hirurško vađenje impaktir umnjaka
 • Ekscizija tumora do 2 cm
 • Usna rekonstrukcija usne arterijalnim režnjem sec. Karapandzil – jednostrana
 • Usne – rekonstrukcija usnog ugla -jednostrano
 • Tumoti vilica koštani – ekstrapacija
 • Pokrivanje sekundarnog defekta lokalnim kožnim režnjevima – veliki
 • Postavljanje dentalnih imobilizacionih naprava
 • Eksizija ožiljka lica – manjeg
 • Kauterizacija polipa gingive
 • Oboljenje maksil – sinusa operacija kroz prednji zid latv. antrooral. komunikacije
 • Ekstirpacija tumora iz mekih tkiva sa direktnom suturom – manji
 • Ekscizija hemangioma -veći
 • Ekscizija tumora preko 5 cm
 • Vađenje stranog tela – duboko
 • Cista baze usne šupljine  ekstirpacija intraoralnim putem
 • Repozicija luksirane mandibule
 • Operacija benignih tumora mekih tkiva usta
 • Biopsija mekih tkiva
 • Lice – rekonstrukcija lica lokalnim režnjem kože – veći
 • Ekscizija manjeg tumora nosa, sutura, biopsija, adhezioliza
 • Radikalna ekscizija malignog tumora kože
 • Ubrizgavanje lekova u pljuvačnu žlezdu kroz izvorni kanal
 • Zbrinjavanje preloma vilice standardnim šinama
 • Uklanjanje iimobilizacione dentalne naprave
 • Primarna obrada rane na licu i ustima sa suturom
 • Ekstraoralna incizija apscesa
 • Vađenje zuba kod teških bolesnika
 • Nekrektomija po seansi
 • Eksizija ožiljka lica – većeg
 • Ekscizija tumora 2-5 cm
 • Vađenje stranog tela – površno
 • Tumori maksile, maligni, parcijalni, resekcija maksi – maksilo
 • Hirurško vađenje zuba
 • Repozicija luksirane mandibule
 • Cista dentogena – ekstir cista preko 3 zuba – ekstirpacija i punjenje kanala
 • Hirurško lečenje preloma donje vilice
 • Biopsija eksciziona
 • Jezik plastika Z frenuluma jezika
 • Tumori oralne sluzokože mal. ekstirpacija odstranjnjem reg.limfne žlezde
 • Eksizija ožiljka lica – manjeg
 • Postavljanje žičanih lagatura po zubu
 • Retrogaringealni absces – incizija transoralna
 • Pokrivanje sekundarnog defekta lokalnim kožnim režnjevima – srednji
 • Pokrivanje sekundarnog defekta lokalnim kožnim režnjevima – manji
 • Fistula – Donotogena ekstirpacija

OFTALMOLOGIJA

 • Intrakapsularna ekstrakcija katarakte
 • Ekstrakcija katarakte sa ugrađvanjem lens-implanta
 • Operacija pterigijuma
 • Sutura corneae – extractio
 • Sklera – obrada rane
 • Ekstrakcija stranog tela iz rožnjače, vežnjače i episklere
 • Operacija halaciona
 • Antiglaukomne operacije intrabulbarne
 • Ekscizija benignog tumora kapka
 • Operacija benignih tumora vežnjače
 • Fakoemulzifikacija ultrazvukom i lesektomija
 • Revisio vulnaris – postoperativa

 

 NEUROHIRURGIJA

 •  Inter ili hemilaminnektomija kod dorzolateralnog i dorzomedijalnog prolapsa međupršlj. diska u lumbal. delu
 • Tumori hemisfere velikog mozga intracer. gliomi,metastaze-subtot. ili total. ekstrip. osteoplast. kranlotom
 • Kraniotomija sa evakuacijomhematoma i suspenzijom dure
 • Ekscizija tumora do 2 cm
 • Kraniotomija sa evakuacijom epiduralnog hematoma
 • Kraniotomija kod velikih preloma lobanje
 • Ekscizija tumora do 2 cm
 • Radikalna ekscizija malignog tumora kože primarnom plastikom
 • Konitinur drenaža likvora iz komore velikog mozga u desnu predkomoru srca po pudenzu ili po holteru
 • Osteoplastična kraniotomija kod operacije komunitivnog i depresivnog  preloma lobanje u predelu asteriona
 • Otvaranje karpalnog tunela
 • Tumori meningeoma u vidu peščanog sata
 • Kraniotomija i ekstirp. apcesa mozga sa kapsulom
 • Tumori hemisfera ili crva malog mozga
 • Rekonstrukcija fragmenata kod frontoorbital. preloma
 • Neurohirurška obrada ustrela i prostrela lobanje osteoplastičnom trapanacijom
 • Ventrikulopunkcija (jednostrana ili obostrana)  trepanski otvor i punkcija komore velikog mozga
 • Kraniotomija sa evakuacijom hematoma sa kapsulom unilat
 • Tumori benigni perikranijalni totalna ekstirpacija
 • Vađenje perikranijalnog i intradermalnog ili subkutanog stranog tela
 • Kraniotomija sa evakuacijom intracereb. hematoma
 • Neuroliza ili neurorafija većih živaca preloma kostiju ili posle veće povrede mekih tkiva gde su živci uklješteni
 • Tumori na konveksitetu hemisfere velikog mozga
 • Kraniektomija sa evakuacijom empijema
 • Kraniotomija sa evakuacijom hematoma sa bileteralno
 • Incizija šatora malog mozga kod edema mozga i prateće inkarceracije
 • Tumori meningeoma u predelu klivusa
 • Tumori meningeoma u srednjoj liniji
 • Osteoplastična operacija kongetinalne arahnoidalne ciste
 • Hematom intracerebralni, spontani ili hidrom
 • Kraniektomija kod benignih tumora i parazitoze kosti lobanje
 • Pokrivanje sekundarnih defekata slobodnim kožnim transplatatima – srednji
 • Pokrivanje sekundarnog defekta kožno mišićnim i mišićnim režnjevima – veliki
 • Pokrivanje sekundarnih defekata slobodnim kožnim transplatatima – manji
 • Pokrivanje sekundarnog defekta lokalnim kožnim režnjevima – srednji
 • Mišić – sutura sveže rupture
 • Transplantanat ablacija slobodnog transplantata kože sec.Tirš Blair – manji
 • Vađenje stranog tela – površno
 • Kraniotomija sa vađenjem stranog tela iz mozga
 • Incizija tkiva perikranijuma sa drenažom
 • Kiretaža I-I sekvesterkektomija kod ostemijelitisa lobanje posle povrede
 • Manometrijski test po Kvakendštatu kod kongenitalnog hidrocefalusa
 • Ekstirpacija tumora iz mekih tkiva sa direktnom suturom -veći

 OTORINOLARINGOLOGIJA 1

 • Epifaringoskopija direktna
 • Inscizija otehematoma i retroaurikularnog apscesa
 • Biopsija mekih tkiva
 • Operacija benignih tumora mekih tkiva usta
 • Laringo-hipofaringoskopija direktna (eksploracija sa biopsijom i ekscizijom tumora)
 • Laringomikroskopija eksplorativna sa uzimanjem isečka ekscizijom sluznica ili polipa ili tumora
 • Adanotomija i readenotomija u dece u opštoj anesteziji
 • Tonzilektomija u odraslih u opštoj anesteziji
 • Ekstirpacija manjih benignih tumora tonzila i ždrela u lokalnoj anesteziji
 • Ekstirpacija većih benignih tumora tonzila, orofarinksa i sl. u opštoj anesteziji
 • Incizija i drenaža peritonzinarnog abscesa
 • Revizija i hemostaza nakon tonzilektomije ili adenotomije
 • Trahsotomija i traheostomija
 • Ekstirpacija lateralne kongitinalne fistule, ciste vrata
 • Zatvorena repozicija svežih povreda nosa
 • Septoplastika po Cottle-u
 • Hirurška ekstirpacija rinolita ili stranog rela
 • Ablacija nazalnog polipa
 • Septorinoplastika
 • Rinoplastika korektivna
 • Hemostaza epistaksa, kauterizacija prednjom tamponadom
 • Hemostaza epistaksa, kauterizacija zadnjom tamponadom
 • Endonazalna operacija maksilarnog sinusa – donja meatotomija (jednostrano i obostrano)
 • Timpanocenteza i implantacija ventilacionih cevčica u dece – opštoj anesteziji
 • Odstranjivanje kaklusa izvodnog kanala pljuvačne žlezde
 • Epifaringomikroskopija sa uzimanjem isečka
 • Extractio corpus alienum hupopharyngis
 • Extirpatio polpus plicae vocalis in laryngomicroscopiam
 • Ezofagoskopija
 • Fiber optic traheobronhoskopija
 • Otomikroskopija
 • Endoskopska dilatacija – strukture jednjaka
 • Usna plastika Z usne ili usnog ugla

 OTORINOLARINGOLOGIJA 2

 • Uvo – amputacija ušne školjke
 • Ekscizija tumora 2-5 cm
 • Ekstirpacija tumora iz mekih tkiva sa direktnom suturom -veći
 • Primarna obrada rane -srednja
 • Korekcija urođenih i stečenih deformacija nosa bez osteotomije
 • Oboljenje maksil.sinusa zatvaranje antrooralne komunikacije bez operacije sinusa
 • Uvo – ekscizija  malignog tumora usne školjke primarnom rekonstrukcijom
 • Blokada kod neuralgije
 • Jezik plastika Z frenuluma jezika
 • Nazalno strano telo – endonazalno odstranjivanje
 • Ekstrakcija stranog tela iz spoljnjeg slušnog hodnika
 • Korekcija otapostaze
 • Postavljanje spoljnje nosne imobilizacije
 • Ambulantna operacija tumora mekih tkiva lica
 • Ekscizija tumora do 2 cm
 • Primarna obrada rane na licu i ustima sa suturom
 • Septorhinoplastika funcionalis
 • Ekstirpacija malignog tumora tonzila i orofarinska
 • Benigni tumori vrata – ekstirpacija
 • Primarna obrada rane -manja
 • Operacija maksilarnog sinusa – Caldwell-luc – obostrana
 • Povreda organa vrata (štitna žlezda, traheja, ,jednjak) – izolovane
 • Biopsija eksciziona
 • Laringealna intubacija
 • Uvo – korekcija manjih deformiteta ušne školjke neovisno od autora
 • Zaustavljanje krvarenja tamponadom
 • Usna plastika V
 • Ekstirpacija manjeg benignog tumora uške i zvukovoda, incizija, drenaža i sl.
 • Cervikalna incizija retrofaringealnog abscesa
 • Zaustavljanje krvarenja hirurškim putem
 • Incizija i drenaža na licu
 • Traheobronskoskopija sa vađenjem stranog tela u odraslih
 • Extractio corpus alienum oesophaginclavatum
 • Incizija abscesa ekstraoralnim putem
 • Transnazalna etmoidektomija jednostrana
 • Ekstirpacija tumora iz mekih tkiva sa direktnom suturom – manji

 OPŠTA HIRURGIJA

 • Holecistektomija
 • Ekstirpacija tumora iz mekih tkiva sa direktnom suturom – manji
 • Primarna obrada rane -srednja
 • Jednostavne spoljašnje kile – jednostrane
 • Benigni tumori dojke
 • Kolostomija (anus prater) formiranje ili zatvaranje
 • Masteotomija po Patey
 • Ventralne (postoperativne) kile
 • Eksplorativna laparotomija
 • Biliodigestivne anastomoze sa holedohom
 • Apendektomija – jednostavna
 • Ekstirpacija tumora iz mekih tkiva sa direktnom suturom -veći
 • GEA – gastro-entero-anastomoza
 • Pilonidalni sinus – jednostavan
 • Ovojnice testisa, operacija hidroc.
 • Totalna jednostrana lobektomija (strumektomija) i istmektomija
 • Tumori rektuma i perirektalni tumori (parasakralni pristup)
 • Amputacija prstiju stopala
 • Prednja resekcija rektuma (DIXON)
 • Splenektomija (abdominalna)
 • Jednostavne povrede želuca,duodenuma i mezenterijuma
 • Sutura creva zbog povrede ili perforacije
 • Primarna obrada rane -velika
 • Ciste i tumori pankreasa sa i bez anastomoze sa digestivnim traktom
 • SEKUNDARNI ŠAV KOŽE
 • Hemoroidi-operacija po Milligan – Morgan-u i dr.
 • Biopsija limfnih žlezda
 • Drenaža grudnog koša
 • Subtotalna gastrektomija (B I ili B II)
 • DRENAŽA TRBUŠNE DUPLJE
 • Sutura želuca (duodenuma) zbog povrede ili perforacije
 • Akutni abdomen
 • Ileus mechanicus
 • Ekscizija tumora do 2 cm
 • Hirurško lečenje nokata sa ekscizijom matriksa
 • Pilonidalni sinus – jednostavan
 • Vađenje stranog tela – površno
 • Analne fistule – komplikovane
 • Holedohotomija i T – drenža
 • Višestruke povrede creva ili mezenterijuma (resekcija)

 PLASTIČNA HIRURGIJA

 • Ekstirpacija tumora iz mekih tkiva sa direktnom suturom – manji
 • Ekstirpacija tumora iz mekih tkiva sa direktnom suturom -veći
 • Mišić – sutura sveže rupture
 • Ekscizija hemangioma -manji
 • Uvo – rekonstrukcija ušne školjke sec.converse
 • Hirurško lečenje nokata sa ekscizijom matriksa
 • Faxceisktomija fascie palmaris kod morbusa dipyitrena
 • Pilonidalni sinus – jednostavan
 • Amputacija reamputacija
 • Ekscizija tumora do 2 cm
 • Ekscizija tumora 2-5 cm
 • Ekscizija tumora preko 5 cm
 • Pokrivanje sekundarnih defekata slobodnim kožnim transplatatima – manji
 • Pokrivanje sekundarnih defekata slobodnim kožnim transplatatima – srednji
 • Pokrivanje sekundarnih defekata većih slobodnim kožnim transplatatima – veliki
 • Pokrivanje sekundarnog defekta lokalnim kožnim režnjevima – manji
 • Pokrivanje sekundarnog defekta lokalnim kožnim režnjevima – srednji
 • Radikalna ekscizija malignog tumora kože
 • Radikalna ekscizija malignog tumora kože primarnom plastikom
 • Transplantanat ablacija slobodnog transplantata kože sec.Tirš Blair – manji
 • Transplantanat ablacija slobodnog transplantata kože sec.Tirš Blair – veći
 • Burza – incizija i drenaća zagnojene burze
 • Vađenje stranog tela – površno
 • Primarna obrada rane -srednja
 • Primarna obrada rane -manja
 • Usna plastika V
 • Ožiljak – excizija ožiljaka – dir.sutura kože – manji
 • Uvo – korekcija manjih deformiteta ušne školjke neovisno od autora
 • Biopsija kože
 • Hladni apces – punkcija
 • Uvo – rekonstrukcija ušne školjke Sallistir
 • Ožiljak – excizija ožiljaka – dir.sutura kože – veži
 • Primarna obrada rane -velika
 • Primarna ili odložena ekscizija opekotinske rane po Jacksonu -5%
 • Punkcija dojke
 • Pokrivanje sekundarnog defekta lokalnim kožnim režnjevima – veliki