Odsek za toksikologiju

ODSEK ZA TOKSIKOLOGIJU

prijemno trijažnog odeljenja sa urgentnom medicinom 

U okviru Prijemno trijažnog odeljenja sa urgentnom medicinom, postoji Odsek za toksikologiju koji zbrinjava pacijente koji su došli u kontakt sa različitim vrstama otrova i otrovnih hemijskih sredstava. Zbrinjavanje se vrši kroz ambulantni rad Prijemno trijažnog odeljenja, a teže zatrovani pacijenti se zbrinjavaju  u Jedinici intezivnog lečenja uz saradnju sa lekarima anesteziolozima. U toku kalendarske godine u ovom odseku prosečno bude zbrinuto oko 350 pacijenata sa teritorije celog Pomoravlja.