Potrebna dokumenta

Kako bi izbegli nepotrebno čekanje, molimo Vas da pratite uputstvo vezano za proceduru pregleda i hospitalizacije.

DOLAZAK RADI PREGLEDA

Za preglede kod specijaliste u ambulantnom odnosno polikliničkom delu Bolnice neophodan je uput izabranog lekara. Za bliže detalje molimo Vas da se obratite svom izabranom lekaru.

Za preglede u Službi urgentne medicine potreban je uput izabranog lekara ili lekara Službe hitne medicinske pomoći doma zdravlja sa teritorije mesta prebivališta pacijenta.

Bez uputa se u ovoj Službi pregledaju jedino hitni – urgentni slučajevi. Ukoliko pacijenti nemaju odgovarajući uput, nisu urgentni slučajevi, ali insistiraju na pregledu u Službi urgentne medicine, snosiće trokove pregleda prema cenovniku usluga Opšte bolnice Ćuprija.

DOLAZAK RADI HOSPITALIZACIJE

Kod planirane hospitalizacije u zakazano vreme (vreme dogovoreno sa ordinirajućim lekarom Bolnice) sve procedure prijema obavljaju se na prijemnom pultu u prizemlju ustanove. Kod planiranih prijema na bolničko lečenje neophodno je  poneti potrebnu dokumentaciju i stvari.

Od dokumentacije za hospitalizaciju neophodno je da imate kod sebe:

  • uput za bolničko lečenje (dobija se od izabranog lekara pacijenta – za bliže detalje obratite se svom izabranom lekaru),
  • uredno overenu (važeću) zdravstvena knjižica

Ukoliko je indikovan hitan prijem, a pacijent nema odgovarajuću zdravstvenu legitimaciju, neophodno je da  rodjaci ili neko drugo lice do završetka lečenja reguliše zdravstveno siguranje hospitalizovanog lica. U suprotnom bolnica će biti prinuđena da ispostavi račun za celokupno lečenje, koji se pre izlaska mora platiti.

Preporučujemo da za prijem u bolnicu donesete sledeće stvari:

  • pidžamu/spavaćicu, rublje;
  • higijenski pribor, peškir;
  • papuče;
  • maramice (vlažne, papirnate);
  • sve lekove koje ste pili kod kuće;

Veoma je važna informacija o lekovima koje su pacijenti do dolaska u bolnicu uzimali, pa bi bilo dobro da te lekove i pokažu na prijemu u bolnicu. Zato je vrlo važno poneti kutijice ili čak originalna pakovanja korišćenih lekova kako bi ordinirajući lekar bio siguran šta je pacijent do momenta prijema u bolnicu uzimao od terapije.

Molimo vas da se pridržavate kućnog reda bolnice. Ukoliko niste upoznati sa kućnim redom, molimo Vas da bliže informacije zatražite od dežurnog osoblja.