Uprava

Direktor

Dr Slobodan Gajić, subspecijalista klinički toksikolog

Pomoćnici direktora

– za medicinske poslove: Dr Ivan Milojević, specijalista neurologije

– za organizaciju zdravstvene službe: Dr Zoran Milošević, specijalista radiologije

– za pravne poslove: Branislava Stefanović, diplomirani pravnik

– za ekonomske poslove: Ivan Milosavljević, dipl. ecc.

Glavna sestra bolnice: VMS Sanja Ristić

Upravni odbor

Branimir Tazić, dipl.ing. zaštite na radu, predsednik
Djordje Nešković, Ćuprija, član
Dejan Radivojević, Ćuprija, član
Jelena Radivojević, Ćuprija, član
Dr Ljiljana Marković Sadžaković, spec. pedijatrije, član
Dr Dragana Todorović Ilić, spec. infektivnih bolesti, član

Stručni savet

 • Dr Aleksandar Marković, neurolog – predsednik;
 • Dr Vesna Simić, neurohirug;
 • Dr Dragan Panić, internista kardiolog;
 • Dr Neda Ilić, klinički farmakolog;
 • Dr Branislav Stojanović, psihijatar.

Načelnici sektora

 • Hiruški sektor : dr Valdo Krulj, specijalista ortopedije
 • Sektor službi za dijagnostiku i podršku: Dr Tijana Jončić, specijalista ansteziologije sa reanimatologijom
 • Internistički sektor: Dr Miloš Milenković, specijalista interne medicine

Nadzorni odbor

 • Nebojša Erić, dipl. ing mašinstva, predsednik
 • Dragan Popović, dipl. ekonomista, član
 • Nenad Jovanović, dipl. menadžer, član
 • dr Ivana Nešić, lekar na specijalizaciji Opšte bolnice Ćuprija, član
 • Goran Milojković, medicinski tehničar Opšte bolnice Ćuprija, član

Etički odbor

 • dr Slobodanka Đorđević, spec. psihijatrije – predsednik
 • dr Ivan Milojević, spec. neurologije – član
 • dr. Nenad Mladenović, spec. anesteziologije sa reanimatologijom – član
 • dr Slađana Starčević, spec. plastične i rekonstruktivne hirurgije
 • dr Maja Jovanović, spec. interne medicine kardiolog
 • Periša Popović, dipl. pravnik i
 • Dušan Katić, dipl. pravnik

Komisija za unapređenje kvaliteta rada

 • Dr Marina Mikić, specijalista pedijatar – endokrinolog, predsednik,
 • Dr sci Dušica Živanović, specijalista medicinske genetike, član,
 • Dr Snežana Jovković, specijalista interne medicine, član
 • Dr Slobodanka Djordjević, specijalista psihijatrije, član
 • Petrović Milena, Viša medicinska sestra, član

Kontakt osoba zadužena za dostavljanje podataka o broju pregleda CT-a

 • Dejan Radivojević, dejan.radivojevic@bolnicacuprija.com, 0358471503 lok 118