Služba vaskularne hirurgije

NAZIV: Vaskularna hirurgija

ŠEF ODSEKA-ODELJENJA: Dr Jovan Delić, spec. opšte i vaskularne hirurgije

GODINA OSNIVANJA: 1998.

Do 1998. godine u Bolnici Ćuprija nije bilo specijaliste vaskularne hirurgije. Dolasakom Dr. Jovana Delića sa subspecijalizacije, u našoj bolnici počinje se sa vršenjem sledećih vaskularno-hirurških operacija:
By pass, inetrpositio grafti, trombectomiae, endarterectomiae, AVF (fistule) za potrebe hemodijalize, rekonstrukcije povreda magistralnih krvnih sudova.
Dr. Jovan Delić jedan je od veoma priznatih stručnjaka iz oblasti vaskularne hirurgije, autor je više radova iz ove oblasti, na ovoj stranici možete pogledati pojedine od radova. U Ćuprijskoj bolnici godišnje se izvrši … vaskularnih operacija


KADAR

Lekari specijalisti

  • Broj lekara: 1
  • Broj specijalista: 1

Medicinske sestre – tehničari 2

  • Broj medicinskih sestara – tehničara sa višom školom:
  • Broj mediciskih sestara – tehničara sa srednjom školom:

Broj bolesničkih postelja: 6

Godišnji broj b.o. dana:

Broj lečenih pacijenata u stacionaru:

Broj specijalističkih pregleda:

TERAPIJSKE USLUGE:

  • Privremeni pejsmejker