Psihijatrija

NAZIV: Psihijatrija

ŠEF ODSEKA-ODELJENJA: dr Slobodanka Djordjević

GODINA OSNIVANJA:

Odeljenje neuropsihijatrije otvoreno je 1965. godine. Od 1988. godine u okviru neuropsihijatrijske službe, funksioniše Odeljenje psihijatrije, sa Odsekom za mentalno zdravlje. U okviru Odseka postoje Savetovalište za psihoze, brak i porodicu, decu i omladinu, neuroze, alkoholizam.U okviru Službe psihijatrije rade 6 lekara ( 4 specijalista psihijatrije i 2 specijalista neuropsihijatrije ), jedan  specijalista medicinske psihologije , jedan socijalni radnik  i  19 med. tehničara ( 4 sa VSS i 15 sa  SSS).Po aktuelnoj unutrašnjoj organizaciji Službu psihijatrije čine:-    Odeljenje psihijatrije sa 40 bolesničkih postelja ( 30 postelja za opštu negu i 10 postelja za poluintenzivnu negu)

–    Dnevna psihijatrijska bolnica u okviru koje rade :

a)    Dnevna bolnica za lečenje bolesti zavisnosti

b)    Dnevna bolnica za nepsihotične popremećaje

c)    Dnevna bolnica za psihotične poremećaje

–    Specijalističko konsultativni deo, odnosno Odsek za mentalno zdravlje, sa :

a)  Kabinetom za lečenje bolesti zavisnosti

b)  Kabinetom za nepsihotične popremećaje

c)  Kabinetom za psihotične poremećaje

d)  Kabinetom za brak i porodicu

Služba psihijatrije pruža više različitih nivoa usluga u lečenju gotovo svih psihičkih poremećaja od urgentnih psihijatrijskih stanja, preko lečenja nepsihotičnih i psihotičnih poremećaja tako i u tretmanu bolesti zavisnosti (alkoholizam i narkomanija) u okviru sve tri organizacione jedinice službe . Lečenje se sprovodi savremenim farmakoterapijskim protokolima i psihoterapijski. U okviru Dnevne bolnice, a potom i u okviru produžnih grupa, se sprovodi lečenje bolesti zavisnosti  Sistemskom porodičnom terapijom bolesti zavisnosti . Takodje, kadar je osposobljen za lečenje i drugim psihoterapijskim metodama (Porodična terapija, kognitivno-bihejvioralna terapija i REBT) . U toku tretmana pacijenata Služba koristi i druge resurse OB Ćuprija pri tom obavljajući široku paletu dijagnostičko-konsultativnih usluga ( EEG,EMNG, CT,EHO i rentgen dijagnostiku, kao i labaratorijske i serološke pretrage, konsultativni pregledi toksikologa i drugih specijalista ). Služba psihijatrije  zahvaljujući resursima koje poseduje pruža usluge ne samo pacijentima Opštine Ćuprija već pacijentima celog pomoravskog okruga tako da je od ukupnog broja stacionarno lečenih pacijenata 2008. godine ( oko 650 ) samo oko 25% bilo sa tertorije Opštine Ćuprija , a 75% iz drugih pomoravskih opština. Od pacijenata na ambulantnom tretmanu 2008.godine, oko 6300 pregleda,  oko 50% pacijenata je bilo van teritorije naše opštine.

KADAR

Lekari specijalisti

 • Broj lekara:6
 • Broj specijalista:6

Medicinske sestre – tehničari

 • Broj medicinskih sestara – tehničara sa višom školom:4
 • Broj mediciskih sestara – tehničara sa srednjom školom:15

Broj bolesničkih postelja:

Godišnji broj b.o. dana:

Broj lečenih pacijenata u stacionaru:

Broj specijalističkih pregleda:

 

TERAPIJSKE USLUGE:

 • Površinska individualna psihoterapija
 • Grupna psihoterapija – po jednoj seansi
 • Individualni psihološki tretman pacijenta
 • Individualni rad psihologa sa roditeljima
 • Porodična ili bračna psihoterapija
 • Intezivni dispanzerski tretman bolesnika u zavisnosti – detekciona terapija, socioterapijski tretman ukazivanje pomoći
 • Grupna socioterapija
 • Savetodavni intervju socijalnog radnika
 • Socioterapijski rad sa članovima porodice ili kolektiva
 • Saradnja sa službama i stručnjacima socijalne i zdravstvene zaštite i drugih institucija
 • Učestvovanje socijalnog radnika u stručnom timu
 • Porodična grupna socioterapija
 • Tematski socioterapijski rad u grupi
 • Grupna socioterapija
 • Psihoterapija neurotične porodice