Prof dr Slavica Đukić Dejanović posetiće našu bolnicu

Povodom aktuelnosti u Opštoj bolnici Ćuprija, dana 03.12.2013. godine, posetu Opštoj bolnici Ćuprija najavila je Prof dr Slavica Đukić Dejanović, ministar zdravlja u Vladi Republike Srbije, sa svojim saradnicima – državnim sekretarima i pomoćnicima.

Direktni povod za ovu posetu je puštanje u rad adaptiranog prostora Opšte bolnice Ćuprija za Jedinicu za palijativno zbrinjavanje za područje Pomoravskog okruga sa devet bolesničkih postelja. Adaptiranje ovog prostora omogućilo je Ministarstvo zdravlja kroz projekat IPA 2010-05 – ’’Razvoj usluga palijativne nege’’.
Istovremeno bi bio pušten u rad Odsek hiperbarične medicine, za koju je saglasnost za puštanje u rad dato od strane Ministarstva zdravlja.
U interesu pacijenata i dalje teče saradnja između Opšte bolnice Ćuprija i Domova zdravlja Despotovac i Svilajnac.
Uspostavljena je saradnja sa Kliničkim centrom Kragujevac u delu pružanja stručne pomoći iz hematologije, kako bi se obezbedio lakši pristup zdravstvenih usluga pacijentima i smanjili troškovi odlaska u druge zdravstvene ustanove. Stručnjak za ovu oblas dolazi jednom mesečno, a termin se određuje u dogovoru sa konsultantom i prijavljienim brojem zainteresovanih pacijenata na tel. 035/8471-503. Nakon zakazivanja, pregledi se vrše na Odeljenju endokrinologije.
Privode se kraju radovi koji će omogućiti u rad savremeno Prijemno trijažnog odeljenja sa urgentnom medicinom (urgentni centar), koji će obezbediti stalno prisustvo lekara specijalista svih grana medicine koje omogućava urgentno zbrinjavanje pacijenata. Prijemno trijažno odeljenje raspolaže i sa prostorom za opservaciju i odgovorajućim posteljnim fondom koji će zadovoljiti potrebe našeg okruga.
Dana 14.11.2013. godine, u prisustvu velikog broja lekara i gostiju, u Opštoj bolnici Ćuprija, presečen je slavki kolač, i u svečanoj atmosferi proslavljena je lekarska slava ’’Sv. Kozma i Damjan’’.