Obaveštenje

Obaveštavamo da su otklonjeni kvarovi na telefonskoj centrali Opšte bolnice Ćuprija i

da su brojevi 035/8470-770 i 035/8470-775,
ponovo u funkciji.