Nefrologija


NAZIV: Nefrologija sa odeljenjem za hemodijalizu

ŠEF ODSEKA-ODELJENJA: Dr Vukić Jasmina

GODINA OSNIVANJA: 1976.

Za nefrologiju počeo je sa radom 02.02.1976. godine, a odeljenje 03.05.1976. godine.

Bavi se:

 • prevencija, dijagnostika, lečenje nefroloških bolesnika u pedijalitičkoj fazi
 • u toku lečenja HD (komplikacije)
 • lečenje i praćenje posle transplantacije

 

KADAR

Lekari specijalisti

 • Broj lekara:
 • Broj specijalista:

Medicinske sestre – tehničari

 • Broj medicinskih sestara – tehničara sa višom školom:
 • Broj mediciskih sestara – tehničara sa srednjom školom:

Broj bolesničkih postelja:

Godišnji broj b.o. dana:

Broj lečenih pacijenata u stacionaru:

Broj specijalističkih pregleda:

 

 


 

NAZIV: Odeljenje hemodijalize

ŠEF ODSEKA-ODELJENJA: Dr Vukić Jasmina

GODINA OSNIVANJA: 1977.
Služba hemodijalize pruža sledeće usluge:

 • urgentne dijalize
 • hronične dijalize (acetatne, bikarbonatne)

Montiranjem RÖ otvaraju se mogućnosti za uvođenje hir.dij. metoda: HDF, BF, HF …

 

KADAR

Lekari specijalisti

 • Broj lekara:
 • Broj specijalista:

Medicinske sestre – tehničari

 • Broj medicinskih sestara – tehničara sa višom školom:
 • Broj mediciskih sestara – tehničara sa srednjom školom:

Broj bolesničkih postelja:

Godišnji broj b.o. dana:

Broj lečenih pacijenata u stacionaru:

Broj specijalističkih pregleda: