Maksilofacijalno odeljenje

NAZIV: Maksilofacijalna hirurgija

ŠEF ODSEKA-ODELJENJA: Dr Vladan Lazarević

GODINA OSNIVANJA: 1992.

Odsek maksilofacijalne hirurgije je osnovan 31.05.1992. godine dolaskom sa specijalizacije Dr Vladana J. Lazarevića, Dr Dragi M. Marković je drugi specijalista maksilofacijalne hirurgije, specijalizaciju završio 24.12.1994. godine. Odsek je u početku (do 1994.) bio lociran na Opštoj hirurgiji, da bi krajem 1994. godine bio prelociran tako da je sada na istoj lokaciji kao i ORL odeljenje. Odsek pruža usluge osiguranicima u sledećim oblastima:1.    Povrede masiva lica, poglavine i vrata2.    Infekcije dubokih predela vrata, lica i poglavine3.    Hirurgija kožnih tumora predela lica, vrata i poglavine (posebno se odnosi na rekonstrukcije velikih defekata: usana, očnih kapaka, nosne piramide, delova kože lica i ušnih školjki)4.    Dentoalveolarna hirugija

5.    Tumori usne šupljine

6.    Dijagnostika tumora lica, vrata, poglavine i usne šupljine

7.    Tretman miofacijalnog bola i simptoma neuralgije

8.    Estetski zahvati predela lica i uški.

9.    Skeletni deformiteti i korekcije ožiljnih promena mekih tkiva poglavine, lica i vrata. Maksilofacijalni hirurzi pružaju zdravstvene usluge osiguranicima iz 6 opština Pomoravskog okruga, što je i prioritet ove službe, ali su uputi iz drugih zdravstvenih filijala relevantni.

KADAR

Lekari specijalisti

  • Broj lekara:
  • Broj specijalista:

Medicinske sestre – tehničari

  • Broj medicinskih sestara – tehničara sa višom školom:
  • Broj mediciskih sestara – tehničara sa srednjom školom:

Broj bolesničkih postelja:

Godišnji broj b.o. dana:

Broj lečenih pacijenata u stacionaru:

Broj specijalističkih pregleda: