Kurs “Aktuelne teme iz svakodnevne anesteziološke prakse”

Prilog: Poziv    Agenda

Sekcija za anesteziologiju, intenzivno lečenje i terapiju bola Srpskog lekarskog društva
Podružnica Ćuprija Srpskog lekarskog društva

Povodom 40 godina od osnivanja službe anestezije Opšte bolnice Ćuprija organizuju kurs pod nazivom „Aktuelne teme iz svakodnevne anesteziološke prakse“, koji će se održati 04.04.2014., u Visokoj medicinskoj školi strukovnih studija, Bulevar Vojske bb, Ćuprija.

Odlukom Zdravstvenog saveta Srbije, broj A-A-979/14, Kurs je akreditovan sa 4 boda za polaznike i 7 bodova za predavače.

Možete se prijaviti na telefon: +381 62 127 58 39    +381 62 127 58 39

pozivnica1  pozivnica2